Sanat Kültür

Polar ve Apolar Nasıl Bulunur? İpuçları ve Örnekler

Polar ve apolar moleküller, kimyasal bağlarının polaritesine bağlı olarak belirlenir. Polar moleküllerde, elektronlar eşit olmayan şekilde paylaşıldığından, bir tarafı negatif yüklenirken diğer tarafı pozitif yüklenir. Apolar moleküllerde ise elektronlar eşit şekilde paylaşıldığından, herhangi bir yüklenme oluşmaz. Bu nedenle, bir molekülün polar veya apolar olduğunu belirlemek için kimyasal bağlarının polaritesi incelenir.

Polar ve apolar moleküllerin nasıl bulunduğunu anlamak, kimya alanında önemli bir konudur. Polar moleküller, elektronegatiflik farkı nedeniyle polar bağlantılar içerir. Örneğin, su molekülü polar bir moleküldür çünkü oksijen atomu daha elektronegatifken hidrojen atomları daha az elektronegatiftir. Bu farklılık, molekülün bir ucu pozitif yük taşırken diğer ucu negatif yük taşımasına neden olur. Apolar moleküller ise elektronegatiflik farkı olmayan veya çok düşük olan bağlantılara sahiptir. Örneğin, metan apolar bir moleküldür çünkü karbon ve hidrojen atomları arasında elektronegatiflik farkı yoktur.

Polar ve apolar maddeleri ayırmak için çözücü kullanılabilir.
Bir madde polar ise su ile karışır, apolar ise karışmaz.
Polarlık, moleküldeki bağ polaritelerinin vektörel toplamıdır.
Bir molekülde simetri varsa, genellikle apolar olarak kabul edilir.
Moleküldeki elektron yoğunluğu farkı, polar veya apolar olduğunu belirler.
 • Kimyasal bağların polar veya apolar olması, elektron paylaşımına bağlıdır.
 • Polar moleküllerde, pozitif ve negatif yükler arasında çekim kuvveti vardır.
 • Bir moleküldeki atomların elektronegatiflik farkı, polar veya apolar olmasını etkiler.
 • Polar moleküllerde, dipol momenti sıfır olmayan bir değere sahiptir.
 • Apolar moleküllerde, dipol momenti sıfıra yakın veya sıfırdır.

Polar ve Apolar Nedir?

Polar ve apolar terimleri, kimyada moleküllerin polarite özelliklerini ifade etmek için kullanılır. Bir molekülün polar veya apolar olması, moleküldeki bağların polarlığına ve molekülün simetrisine bağlıdır.

Polar Apolar Örnekler
Molekülün bir veya daha fazla kutuplaşabilir bölgesi vardır. Molekülde kutuplaşabilir bir bölge bulunmaz. Su, alkol, asitler
Kutuplaşmış atomlar arasında elektron paylaşımı gerçekleşir. Atomlar arasında elektron paylaşımı gerçekleşmez. Yağlar, hidrokarbonlar
Genellikle suyla karışabilir ve suyun çözücü özelliğini gösterir. Genellikle suyla karışmaz ve suyun çözücü özelliğini göstermez. Benzin, yağ, balmumu

Polar Moleküller Nasıl Bulunur?

Bir molekülün polar olup olmadığını belirlemek için dikkate almanız gereken bazı faktörler vardır. İlk olarak, moleküldeki bağların polarlığına bakmanız gerekir. Eğer molekülde polar kovalent bağlar varsa ve bu bağlar farklı elektronegatiflik değerlerine sahip atomlar arasında oluşmuşsa, molekül polar olabilir.

 • Polar moleküller, moleküllerin simetrisine ve elektron dağılımına bağlı olarak belirlenir.
 • İlk olarak, molekülün simetrisine bakılır. Eğer molekül simetrik ise, polar olma ihtimali düşüktür.
 • Elektron dağılımı da önemli bir faktördür. Eğer molekülde farklı elektronegatifliklere sahip atomlar bulunuyorsa, molekül polar olabilir.

Apolar Moleküller Nasıl Bulunur?

Bir molekülün apolar olduğunu belirlemek için dikkate almanız gereken faktörler vardır. Öncelikle, moleküldeki tüm bağların apolar kovalent bağlar olduğunu kontrol etmelisiniz. Bu tür bağlar genellikle aynı elektronegatiflik değerine sahip atomlar arasında oluşur.

 1. Polar bağları olan moleküllerin elektronegatiflik farkı bulunur.
 2. Elektronegatiflik farkı 0.5’ten büyük olan moleküller polar olarak kabul edilir.
 3. Apolar moleküllerde elektronegatiflik farkı 0 veya çok küçüktür.
 4. Apolar moleküllerde elektronegatiflik farkı 0 olduğu için elektronlar eşit olarak paylaşılır.
 5. Apolar moleküller genellikle simetrik yapıya sahiptir.

Polar ve Apolar Moleküllerin Özellikleri Nelerdir?

Polar moleküller, pozitif ve negatif yüklü uçlara sahip oldukları için diğer moleküllerle polar kuvvetler arasında etkileşime girebilirler. Bu nedenle, polar moleküller genellikle su gibi polar çözücülerde iyi çözünürler. Apolar moleküller ise genellikle nonpolar çözücülerde çözünürler.

Polar Moleküller Apolar Moleküller
Yüksek elektronegatiflik değerine sahiptirler. Elektronegatiflik değerleri düşüktür veya sıfırdır.
Farklı atomlar arasında polar bağlar bulunur. Aynı atomlar arasında veya simetrik bağlar bulunur.
Su gibi polar çözücülerde çözünürler. Nonpolar çözücülerde çözünürler.

Polar ve Apolar Moleküllerin Örnekleri Nelerdir?

Örnek olarak, su (H2O) molekülü polar bir moleküldür çünkü oksijen atomu ve hidrojen atomları arasındaki bağlar polar kovalent bağlardır. Diğer bir örnek ise metan (CH4) molekülüdür. Metan apolar bir molekül olarak kabul edilir çünkü tüm karbon-hidrojen bağları apolar kovalent bağlardır.

Polar moleküller su gibi kutuplu bileşiklerdir, apolar moleküller ise yağ gibi kutupsuz bileşiklerdir.

Polar ve Apolar Moleküllerin Farkı Nedir?

Polar ve apolar moleküller arasındaki temel fark, polar moleküllerin pozitif ve negatif yüklü uçlara sahip olması ve apolar moleküllerin böyle bir yük dağılımına sahip olmamasıdır. Bu fark, polar ve apolar moleküllerin kimyasal ve fiziksel özelliklerinde önemli farklılıklara yol açar.

Polar moleküller, yük dağılımı olan, suyla karışabilen, apolar moleküller ise yük dağılımı olmayan, suyla karışmayan moleküllerdir.

Polarite Nasıl Belirlenir?

Bir molekülün polaritesini belirlemek için, moleküldeki bağların polarlığına ve molekülün simetrisine bakmanız gerekir. Eğer moleküldeki bağlar polar kovalent bağlarsa ve molekülde simetri eksikliği varsa, molekül polar olabilir. Ayrıca, elektronegatiflik değerleri de polariteyi belirlemede önemli bir faktördür.

Polarite Nasıl Belirlenir?

1. Polarite, bir maddenin pozitif (+) veya negatif (-) yüklü olduğunu belirlemek için kullanılan bir terimdir.
2. Maddelerin polaritesini belirlemek için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bunlar arasında elektriksel yöntemler, manyetik yöntemler ve kimyasal yöntemler bulunur.
3. Elektriksel yöntemlerde, maddenin elektriksel yük taşıyıp taşımadığı veya elektrik alan içerisindeki davranışı incelenir. Manyetik yöntemlerde ise madde manyetik alan içindeki tepkisi gözlemlenir. Kimyasal yöntemlerde ise maddenin kimyasal reaksiyonlardaki davranışı değerlendirilir.


Backlink AL Backlink Paketleri

Otobüs Bileti

Uçak Bileti